Дар на слави у савременој урбаној средини на примеру града Ужица и околине

Ivana Todorović

Apstrakt: У раду се разматра феномен дара на примеру једног од кључних елемената нематеријалног културног наслеђа Србије – славе. Најпре је дат осврт на појмове дара и славе и њиховог порекла, да би се кроз примере даривања на славама у Ужицу у савременом контексту приказале специфичности тог даривања и промене које су се десиле у пректиковању тих обичаја од прошлости до данас. Приказане су три равни функционисања сваког дара – економска, симболичка и социјална размена дарова које се одвијају на релацији домаћин – гост – црква – светац.

Ključne reči: дар, слава, домаћин, гост, светац, дати, примити, узвратити

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2017, no. 81 (81), pp. 141-164