Антрополошко истраживање политичког активизма навијача ЈСД „Партизан“

Relja Pekić

Apstrakt: У овом раду настојаћу да утврдим на који начин политички ставо- ви, идеологије и потребе организованих навијачких скупина „Партизана“ структуирају клупски идентитет у политичком дискурсу, као и активистичка усмерења „деснице“ и „левице“, на примеру навијача „Партизана“ (Србија) и „ПАОК“-а (Грчка), учествујући у размени навијача под слоганом „Same colours – one religion“. С обзиром на далеко већу распрострањеност комуникације на социјалним мрежама и размене аудио-визуелних артефаката на интернет површини данас, навијачке скупине све више подражавају модел братимљења клубова на интернационал- ном нивоу. Политичка и религијска компонента су неизоставни чиниоци мреже пријатељских клубова, који поред међусобне фолклорне подршке у хулиганским конфронтацијама са заједничким непријатељима, потврђују своју политичку позицију кроз исказивање транснационалне солидарности. Циљ мог истраживања је да укажем на који начин навијачке скупине „Партизана“ реагују на политичке актуелности и националне конструкте, који су постали неодвојиви део њиховог идентитета.

Ključne reči: клупски идентитет, навијачке скупине, политика, „Гробари“, „Партизан“

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2017, no. 81 (81), pp. 111-140