Међународна разме на студената на релацији Србија – Северна Америка: контекст истраживања

Katarina M. Mitrović

Apstrakt: Бављење образовањем и образовним миграцијама, осмислила сам као компаративно истраживање на релацији Србија – Сједињене Америч- ке Државе и Србија – Канада. Током истраживања ове теме на мастер студијама настојала сам да сагледам перспективе учесника студентских миграција које су на врло специфичан начин паралелне и истовремено укрштене. У мастер раду анализирала сам „понашање“ етницитета на размени, осећај „дома“ далеко од куће, посебно сагледавајући структуру америчких студентских градова (кампуса), улагања у осећај „духа“ универзитета, те ефекте комерцијализације америчких универзитета, конструкције „студентског доба“ и однос према држави пресликан на од- нос према универзитету. Циљ овог рада, мањег по обиму, је да представи методологију коришћену током прилагођавања удаљеним теренима, сам контекст студентских миграција, као и позицију студента на размени – између странца, мигранта, туристе и студента.

Ključne reči: студенти, студентске миграције, образовне миграције, интернет терен, Србија, Сједињене Америчке Државе, Канада

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2017, no. 81 (81), pp. 59-79