Културна биографија ствари у музеолошкој перспективи: прича о гуслама од војничког шлема

Miloš Zarić

Apstrakt: У раду се разматра могућност музеолошке примене теоријског моде- ла културне биографије ствари, који се употребљава од средине осамдесетих година 20. века до данас у бројним истраживањима у оквиру студија материјалне културе. Кроз анализу „биографије“ једног музејског предмета – гусала од војничког шлема, начињених 1917. године у Бизерти, указује се на музеолошки потенцијал тог теоријског модела, као и на теоријска и методолошка ограничења која се јављају приликом његове употребе у оквиру регуларне музејске праксе у Етнографском музеју у Београду

Ključne reči: Теоријски модел културне биографије ствари, Етнографски музеј у Београду, етнографски музејски предмети, етнографскa музеологијa, гусле од војничког шлема, гусле-двојник, војник-инвалид из Бизерте.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2017, no. 81 (81), pp. 11-38