VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT

Vojislav Jelić

Apstrakt: Однос живе и писане речи тема је која заокупља пажњу истраживача од најстаријих времена па све до данас. У томе духу настала је и латинска изрека из наслова овога рада, а њен превод као да истиче несталност живе и постојаност писане речи. Аутор оспорава овакаво поједностављено тумачење латинске изреке и на једном илустративном примеру показује да је жива реч управо она која лети и тако омогућава да људи воде дијалог. Са друге стране писана реч понекад погрешно забележи оно што је речено. Али жива реч, и то је у раду најважније истаћи, може и сама да се избори за своју аутентичност и тако још исправи грешку коју је писана реч начинила.

Ključne reči: жива реч, писана реч, verba, scripta, Ерик Хавелок

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2018, no. 18 (1), pp. 53-58