Kuka ili sekira – epilog ljubavne scene na Lover's Lane

Ivan Kovačević

Apstrakt: Legenda o paru koji je, sticajem okolnosti, izbegao smrt u susretu s manijakom koji ima kuku umesto ruke, jedna je od desetak klasičnih urbanih legendi koje su izazvale folklorističku pozornost tokom šeste i sedme decenije dvadesetog veka. Najznačajniji angloamerički folkloristi su legendi o ''Kuki'' posvetili cele radove ili značajna mesta u radovima posvećenim urbanim legendama kao folklornom žanru. U ovom radu se legenda o ''Kuki'' posmatra u bliskoj vezi sa legendom o smrti dečka (''Boyfriend’s death'') i hermeneutičkim tumačenjem legende, te njenom kontekstualizaci-jom u socijalnu realnost seksualnih odnosa vremena u kome se te legende javljaju, dolazi se do socijalnih determinantni stvaranja legendi i načina njihovog generisanja.

Ključne reči: urbane legende, Amerika, legenda o ''Kuki'', ''Hook'', legenda o dekovoj smrti, ''Boyfriend’s Death'', Lover’s Lane, seksu automobilu

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2009, no. 4 (1), pp. 37-61