Музичка слика Кнез Михаилове улице као сегмент београдског идентитета: музичка разноликост као београдски бренд

Nina Aksić

Apstrakt: Током шетње од Палате Албанија па све до Калемегдана, мултикултурални Београд се огледа и у звуцима различитих музичких жанрова и начинима њихових извођења. Сврставајући српску престоницу међу велике европске метрополе, оваква музичка разноликост представља део идентитета Београда – с једне стране, традиционалног, а са друге, модерног и лако прилагодљивог потребама публике. Од традиционалне музике до Џоа Кокера, од Тозовца до Нирване, од професионалног састава који изводи дела озбиљне музике до ромске деце која свирају Болеро на једној жици виолине, с повременим госту- јућим музичарима који су ту ради промоције – све то представља део београдског идентитета, заснован на мултикултуралности у најширем смислу, који постаје својеврстан и препознатљив бренд Београда.

Ključne reči: Београд, Кнез Михаилова улица, бренд, улични музичари, музичка разноликост

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2017, no. 17 (28), pp. 89-108