Просторна мобилност уметника и локални идентитет/идентитети: из Србије у Грчку и vice versa

Gordana Blagojević

Apstrakt: У фокусу интересовања овог истраживања налази се по- вратни утицај мобилности, тј. миграције и ремиграције уличних сликара на њихово стваралаштво и на друштвена окружења у којима стварају. Овај рад је настао на основу истраживања студије случаја академског сликара и графичара Драгише Ћо- сића, који је започео своју креативну Одисеју у Србији, провео 14 година стварајући у Грчкој, а затим се вратио у Београд, 2014. године. Он је један од уметника које је, скоро свакодневно, могуће видети у Кнез Михаиловој улици, а чији рад утиче на формирање градског визуелног идентитета. У овом раду се, кроз анализу уметниковог наратива о животу и стваралаштву, као и визуелног и писаног материјала, сликарство и графика сагледавају као медијум за изражавање и повезивање различитих културних идентитета (академски простор/улица, локални/глобални идентитет, у тренду/универзално, српско/грчко итд.).

Ključne reči: уметник, миграције уметника, графичка уметност, локални/глобални идентитет, Кнез Михаилова улица, Србија, Грчка

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2017, no. 17 (28), pp. 59-76