Okviri proučavanja ličnih i porodičnih priča o materijalnom gubitku i porazu

Dragana Antonijević

Apstrakt: U ovom radu predlažem analitički okvir za tumačenje ličnih i poro-dičnih priča o gubitku imovine, bogatstva, posla i statusa. Teorijsku osnovu nalazim u višedecenijskom folklorističkom i antropološkom proučavanju ličnih priča i životnih istorija, zatim u konceptu idiokulture malih grupa kroz razmatranje porodičnog folklora, i najposle u razmatranju istorijskog, socio-ekonomskog i ideološkog konteksta u kojima dolazi do ličnih i porodičnih gubitka.

Ključne reči: lične i porodične priče, priče o gubitku, idiokultura malih grupa, porodični folklor, periodi prelaza, hibridna tranzicija, Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2009, no. 4 (1), pp. 13-35