Улични музичари, уметничке праксе и стратегије преживљавања: етнографски пример Улице Дионисија Ареопагита, у Атини

Georgios Kouzas

Apstrakt: Ова студија је заснована на теренском истраживању које сам спровео током 2016. и 2017. године, у пешачкој Улици Дионисија Ареопагита, у оквиру ширег истраживачког програма. На почетку, кратко је обрађен проблем уличних извођача, да би се, потом, прешло на посебан проблем уличних музичара и других категорија извођача које се, у овом тренутку, могу наћи у Атини, нарочито у пешачкој Улици Дионисија Ареопагита. У централном делу чланка, биће анализиране њихове свакодневне праксе, чији је циљ привлачење шире публике и зарађивање новца, као и начин на које су те тактике интегрисане у шири оквир стратегија преживљавања у граду. Поред тога, у овом чланку се разматра методологија истраживања и начин на који се приступа тим извођачима.

Ključne reči: улични музичари, музика, улична уметност, стратегије преживљавања, улична етнографија, музичка извођења, музичке теме

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2017, no. 17 (28), pp. 25-42