Фолклористика атинских улица и грчки „урбани фолклор“

Manolis Varvounis

Apstrakt: Улице града су његове жиле куцавице. Изнад свега, оне откривају од каквог штофа је град начињен и стварају ме- ста комуникације и културног израза. Оне су кључне тачке начина живота и искуства у урбаном простору. Постоји много различитих начина на које се може испитати важност улица у историји и култури грчких градова. У тексту који следи, размотрићемо важност уличног фолклора. Суочавамо се с ти- пом постмодерног симболизма, који, према Полу Хенсену, редефинише садржај популарне културе у нашим градовима. Унутар те културе, улице играју главну улогу, уједињујући и делећи, као и доносећи контакт или одвајање, и, тако, шематски, изражавају и пресликавају идентитет и другост.

Ključne reči: урбани фолклор, новоуспостављени обича- ји, градске улице, очување, ритуали, културни интерес, мултикултурне заједнице

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2017, no. 17 (28), pp. 15-24