Савремене појаве у литургијском животу грчког народа

Manolis Varvounis

Apstrakt: У данашње време, испуњено константним променама, интеракција разних црквених и друштвених феномена и догађаја одвија се свако-дневно и често. У данашњим градским парохијама, низ модерних вер-ских обичаја је угледао светлост дана, чиме је дефинисана савремена урбана религиозност. У овој студији, истражују се неке од најкарактеристичнијих форми новоуспостављених обичаја, који су у вези с верским фестивалима и екскурзијма у градским парохијама. Поред њиховог културног аспек-та, идетификација и проучавање ових обичаја презентује и њихову пастирску димензију, пошто конституишу карактеристичне случајеве слављења и ритуала, с којима се свештеници суочавају свакодневно и чијем формирању и успостављању, повремено, одлучујуће доприносе. Због тога, проучавање ових обичаја представља шири друштвени и културни интерес; они конституишу савремене изразе људских осећања и аспирација, обогаћене облицима модерног свакодневног живота.

Ključne reči: урбана религиозност, новоуспостављени обичаји, религијски фестивали, придржавање, ритуали, културни интерес, људске тежње.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2016, no. 16 (27), pp. 69-82