Apostazija od islama – šta bi to značilo kod nas, ovde i sada?

Slaviša Raković

Apstrakt: Ovaj je tekst pokušaj kontekstualizacije i glokalizacije teme performativnog napuštanja islama kao doktrine, na teritorijama na kojima se govore jezici naslednici srpskohrvatskog, nakon etničko-nacionalne homogenziacije i povratka verskih institucija u javni prostor. Kontekstualizacija polazi od knjige Sajmona Kotija Apo-state: Kada muslimani napuštaju islam. Osnovna postavka u tekstu je da se apostazija od islama, na teritoriji bivše Jugoslavije, kao irtidad (ar. nazadovanje – u praksi tumačeno kao izdaja) vidi u specifičnom patrijarhalnom političko-društvenom familističkom poretku konzervativnih društvenih slojeva, koji su, od početka devedesetih naovamo, podlegli literalističkoj verskoj asimilaciji u nefolklorni islam.

Ključne reči: apostazija, islam, bivša Jugoslavija, Bošnjaci, nacionalizam, patrijarhat

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2016, no. 16 (27), pp. 51-68