Socijalno-ontološki solipsizam u delu Filipa K. Dika

Bojan Žikić Miloš Milenković Danijel Sinani

Apstrakt: Bitno svojstvo dela jednog od najuticajnijih pisaca naučne fantastike prošlog veka, Filipa Kindreda Dika, jeste ispolјavanje različitih iskustava stvarnosti od strane jednog ili više aktera – stvaranje utiska kod čitalaca da se može govoriti o više različitih ravni postojanja u okviru jedinstvenog narativno zadatog referentnog okvira. Za razliku od prethodnih autora koji su se bavili ovim problemom, ne tumačimo ih u smislu paralelnih ili alternativnih ontološki ravnopravnih stvarnosti, već kao ontološki različita egzistencijalna ishodišta koja će se, narativnim razrešenjem, u najvećem broju Dikovih dela sliti u jednu socijalnu ravan. Ne ulazeći u književne i umetničke aspekte dela, ovakva analiza otkriva njihovu do danas neprepoznatu kulturnu poruku – socijalno-ontološki solipsizam, relevantnu za razumevanje ne samo dvadesetovekovnih već i savremenih socijalnih utopija.

Ključne reči: antropologija; naučna fantastika; Filip K. Dik; heteropragmatika, heterohronija; socijalna utopija; solipsizam; socijalna ontologija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2018, no. 13 (1), pp. 111–133