PROSTORNI ASPEKTI DEMONOLOŠKIH PREDANJA IZ ISTOČNE SRBIJE (PRVI DEO): TEORIJSKO-METODOLOŠKE POSTAVKE I PRIMERI

Bogdan Dražeta Marko Pišev

Apstrakt: Tekst predstavlja originalni doprinos po pitanju proširenja znanja iz oblasti demonoloških predanja u srpskoj etnologiji i antropologiji. U uvodnom delu rada je predstavljen kratak istorijat istraživanja različitih domaćih autora iz oblasti demonologije, kao i naše tumačenje prostornog aspekta verovanja u demone i druga natprirodna bića ne-ljudskog porekla. Drugi deo rada sadrži primere drugih istraživača, koji su beležili različita verovanja u demonska bića. Dopunu tom odeljku čini etnografska građa, prikupljena tokom obavljanja terenskih istraživanja u široj okolini Knjaževca u istočnoj Srbiji, počevši od leta 2014. godine. Pretrežno su obrađeni demonski apsekti prirode, tj. demoni ne-ljudskog porekla. Stoga je prostorni apsekt verovanja u onostrano, čiji dometi do sada nisu puno proučavani, bitan kroz lociranje i opisivanje upravo onih graničnih područja (zona), koja imaju osobenosti kako ovostranog tako i onostranog.

Ključne reči: Demonološka predanja, narodna religija, natprirodne pojave, prostor, granična područja

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2017, no. 17 (3), pp. 71-89