Psihoterapija: bedem normalnosti intravenoznih korisnika droge. Slučaj Srbije

Bojan Žikić Vladimira Ilić

Apstrakt: Psihoterapija se u Srbiji još uvek češće vezuje za mentalne poremećaje nego za savetovanje. Intravenozni korisnici droge čine grupu čiji članovi rado govore o psihoterapiji, za razliku od većine drugih osoba, koje nerado otkrivaju svoje posete terapeutu. Za ovu određenu grupu, psihoterapija predstavlja oruđe za konstruisanje mentalne distinkcije između društvene i somatske bolesti. Predmet ovog rada obuhvata tri aspekta, od kojih je prvi mesto koje emocije imaju u kognitivnom procesu psihoterapijskog lečenja, zatim psihoterapija kao sredstvo samoobjašnjavanja i psihoterapija kao mentalni model normalnosti. Predstavljanjem eksplicitnih modela psihoterapije, normalnosti i emocija u okvirima kulturne kognicije grupe intravenoznih korisnika droge, nastojaćemo da ukažemo na eksplicitne modele ovih pojmova u srpskoj kulturi.

Ključne reči: Antropologija, normalnost (kao društveni konstrukt/kulturno značenje). Intravenozni korisnici droge, psihoterapija, Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2017, no. 17 (3), pp. 19-33