O mogućnostima naučnog objašnjenja zasnovanog na metodološkom individualizmu u antropologiji

Suzana Ignjatović Aleksandar Bošković

Apstrakt: Rad se bavi primenom metodološkog individualizma u antropologiji. U radu se preispituju kritike metodološkog individualizma koje ističu da ovaj pristup nije odgovarajući za antropologiju zbog specifičnosti te discipline. Autori polaze od toga da postoje prednosti ovog epistemološkog okvira za razumevanje fenomena kojima se bavi antropologija. Ispitivanje mogućnosti naučnog objašnjenja u okviru metodološkog individualizma stavlja se u relaciju sa suprotstavljenim epistemološkim okvirom metodološkog holizma. Druga pretpostavka autora je da antropologija nije isključivo holistička nauka, jer istorija antropološke teorije pokazuje da ova nauka ima tradiciju metodološkog individualizma. Rad prikazuje ključna dostignuća antropologa koji su svoje istraživačke i teorijske nalaze definisali primenom metodološkog individualizma. Takođe se ispituju alternativni oblici naučnog objašnjenja koji slede metodološki individualizam, u radovima savremenih antropologa (Holi, Štuhlik), kao i autora iz drugih oblasti koji slede isti metodološki postupak (Budon), a čiji zaključci su relevantni za antropologiju. Zaključak rada je da metodološki individualizam ima značajno mesto u antropologiji i da postoje područja ove discipline koja mogu imati heurističku korist od epistemoloških pristupa koji slede principe metodološkog individualizma.

Ključne reči: metodološki individualizam, metodološki holizam, naučno objašnjenje, kognitivizam, akcija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2018, no. 13 (1), pp. 14–40