Elementi prostorne simbolike Srba u Kosovskoj Mitrovici

Aleksandar Pavlović

Apstrakt: U radu iznosim deo rezultata terenskih istraživanja koja sam od sredine 2011. do početka 2017. godine sprovodio u Kosovskoj Mitrovici. Cilј istraživanja bio je pokušaj rasvetlјavanja položaja srpskog stanovništva u ovom gradu, u uslovima krupnih društveno-političkih promena nakon rata na Kosovu i Metohiji 1999. godine, uvođenja međunarodnog protektorata na ovu teritoriju i podele Kosovske Mitrovice na dva dela – južni, sa većinskim albanskim stanovništvom, i severni – sa većinskim Srbima. Glavni problem koji se u radu razmatra odnosi se na jedan od klјučnih aspekata svakodnevice stanovnika Kosovske Mitrovice u periodu posle rata, a to je koncept prostora, o čijem značaju već dovolјno govori činjenica da podelom ovog grada dolazi do koncentracije Srba i Albanaca na suprotnim stranama reke Ibar, u odnosu na koju su, kao graničnu liniju, i jedni i drugi delove grada u kojima su se grupisali označili kao svoje, apstrahujući ih kao entitete povezane s određenjem vlastitog etničkog identiteta. Najveća pažnja u radu posvećena je sagledavanju elemenata prostorne simbolike Srba u etnički podelјenoj Kosovskoj Mitrovici, i to sa stanovišta njihove uloge u kompetitivnim politikama identiteta naspram Albanaca. Elementi koji se u tom smislu razmatraju spadaju, s jedne strane, u domen svetovne simbolike, gde su u obzir uzete strategije ideologizovanja prostora konstrukcijom ulične topografije i memorijalnog fonda, i, s druge strane, u domen verske simbolike gde je napravlјen osvrt na identitetsko oblikovanje prostora upotrebom sakralne akrhitekture.

Ključne reči: Kosovska Mitrovica; svakodnevica; prostor; prostorne politike; identitet; Srbi; Albanci

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2017, no. 12 (4), pp. 1233–1257