Modernizacija u filmu Video jela, zelen bor - antropološka analiza

Marija Brujić

Apstrakt: U ovom radu se analizira film Gorana Gajića Video jela, zelen bor (1991) iz antropološke perspektive. U tu svrhu se koristi pojmovno-analitički postupak Majkla Hercfelda o kulturnoj intimnosti koji je Naumović primenio u analizi domaćih igranih filmova i Kovačevićeve postavke o etnografiji dijegeze. Film govori o video-dopisivanju dve grane jedne porodice, odnosno o problemima koje takva komunikacija otkriva ili stvara između brata-gastarbajtera koji sa porodicom živi u Nemačkoj i brata koji je ostao na selu u Srbiji sa starim roditelјima i svojom porodicom. Cilј rada je da ustanovi na koji način film odgovara na pitanje, već pokrenuto u društvenim naukama, da li su gastarbajteri bili modernizatori i inovatori u mestima porekla.

Ključne reči: gastarbajteri; kulturna intimnost; modernizacija; etnografija filma

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2017, no. 12 (4), pp. 1091–1118