Film kao artefakt: Nešto između Srđana Karanovića

Ildiko Erdei

Apstrakt: U tekstu se, u okviru pristupa studija materijalne kulture, filmu prilazi kao kulturnom artefaktu, i sprovodi se analiza konkretnog filma "Nešto između" Srđana Karanovića, po metodu analize artefakta koju predlaže Džil Praun. Faze analize su: deskripcija – podrobni opis samog analiziranog predmeta/stvari, evaluacija – smeštanje analizirane stvari u klasu srodnih stvari i utvrđivanje odnosa prema njima, interpretacija –tumačenje analizirane stvari u širem istorijskom, socijalnom, kulturnom i političkom kontekstu, unutar kojeg ona dobija specifična značenja.

Ključne reči: film kao artefakt; "Nešto između"; Srđan Karanović

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2017, no. 12 (4), pp. 985–1011