Proizvodnja „drugosti“. Etnografske beleške sa fudbalskog terena

Ivan Đorđević

Apstrakt: Ovaj rad bavi se etnografijom fudbalskih utakmica, sa posebnim osvrtom na to kako se terensko istraživanje prepliće sa diskurzivno konstruisanom slikom fudbalske kulture kao mehanizma za proizvodnju drugosti. Etnografski materijal koji će biti diskutovan prikuplјan je 2013. godine na utakmicama kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu koje je 2014. godine održano u Brazilu. Reč je o meču reprezentacija Hrvatske i Srbije, odigranom u martu 2013. godine u Zagrebu. Kroz diskusiju prikuplјenog etnografskog materijala, terenskih refleksija i medijske građe, nastojaću da osvetlim načine na koje jedna fudbalska utakmica može poslužiti u svrhu homogenizacije ali i preispitivanja identiteta, a posebno kako se ti identiteti konstruišu kroz medije. Analiza etnografskog materijala ima za cilј da ukaže na specifičnost istraživanja jednog izrazito vidlјivog i popularnog, visoko medijatizovanog fenomena poput fudbala, u kome se medijski kreirani diskursi prepliću sa realnim „stanjem na terenu“.

Ključne reči: fudbal; Srbija; Hrvatska; navijači; mediji; drugost

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2017, no. 12 (2), pp. 565–582