Da li postoji gen za ljudski duh? Analiza osnovnih motiva i simbolike u filmu Gataka

Mladen Stajić

Apstrakt: Gataka predstavlja umetnički prikaz distopijske vizije budućnosti u kojoj je genetski inženjering ljudi postao deo svakodnevice. Kroz analizu načina na koji su u ovom filmu upotrebljeni motivi diskriminacije i invalidnosti, razmatraju se šire društvene implikacije razvoja nauke na shvatanje ljudskosti u zapadnoj kulturi. U radu se raspravlja o argumentaciji ideje da modifikacija gena znači prisvajanje uloge Tvorca i traže se odgovori na pitanje šta znači biti čovek u genetski determinisanom svetu. Osvetljava se problem novih vidova diskriminacije u potencijalnom post-rasnom društvu i ispituje mogućnost dostizanja autentičnosti i slobode stvaranja sopstvenog identiteta u društvu u kome su dizajnirani ljudi norma. Konačno, predstavljene su ideje i zaključci brojnih autora koji su se bavili svetom Gatake i ponuđen je novi ugao posmatranja koji stavlja akcenat na religijsku simboliku u filmu, iznenađujuće zanemareni motiv u dosadašnjim analizama.

Ključne reči: antropologija filma; genetski inženjering; diskriminacija; invalidnost; autentičnost; hrišćanska simbolika

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2017, no. 12 (2), pp. 505–534