Pesimistički prikaz prirode lјudskog postojanja u filmu Zapadni svet: naknadno mizantropološko tumačenje

Bojan Žikić

Apstrakt: Analizira se kulturna komunikacija u kontekstu naučne fantastike, kao dela popularne kulture. Dve su osnovne teme kojima se bavi film: priroda stvarnosti i prirod androida. Poruka, koja se otkriva na osnovu uočavanja niza binarnih opozcija, odnosi se na nepostojanje rešenja u pogledu prevazilaženja nestabilnosti odnosa između normativnog poretka i lјudskog ponašanja, te se stoga tumači kao pesimistički pogled na lјudsko društveno postojanje.

Ključne reči: antropologija; film; naučna fantastika; društvena i kulturna stvarnost; lјudi i androidi

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2017, no. 12 (2), pp. 415–435