PROVLAČENJE KROZ „RUPU”: MAGIJSKI OBRED ZAŠTITE ZDRAVLJA DECE

Marko Pišev Mladen Stajić

Apstrakt: Žitelji sela Glavinci u blizini Jagodine jednom godišnje organizuju takozvano provlačenje kroz „Rupu” – običaj koji je inicijalno zamišljen radi očuvanja zdravlja dece. U članku opisujemo aktuelni i ideal-tipski izgled obreda, nakon čega vršimo analizu naših teorijskih i empirijskih podataka u dve etape: prva je komparativna s ciljem klasifikacije najšireg korpusa etnografske građe o obredima provlačenja; druga je strukturalna s ciljem pronalaženja odgovora na tri međupovezana pitanja: kako (na planu dubinskih struktura mišljenja), zašto (na planu kulturnih koncepcija o zdravlju i bolesti) i sa kojom svrhom (u smislu konačnog ishoda) se obred izvodi.

Ključne reči: Glavinci, „Rupa”, obredi provlačenja, epidemija, bolest, deca, etnomedicina.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2016, no. 2016 (3), pp. 83-107