ШИБАТИ БИЧЕМ САТИРЕ: КАРИКАТУРА У ЈЕЖУ 19451951

Tatjana Mikulić

Apstrakt: У раду се разматра однос државе, односно Партије према хумористичком листу Јеж у поратном периоду. Покушаћемо да утврдимо до које мере је током ових година постојао систем партијске контроле штампаних садржаја, са акцентом на карикатури. У оквиру овога посебно је интересантно истражити постојање евентуалних притисака на редакцију листа и новинаре, односно осујећивање креативности и спутавање стваралачке слободе аутора карикатуре. У томе су нам од користи били записници са партијских састанака, извештаји и коментари агитпроповаца, писана сведочанства уредника и усмени искази сарадника Јежа.

Ključne reči: карикатура, Јеж, сатира, Агитпроп, штампа, цензура, Партија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2016, no. 2016 (3), pp. 9-25