Antropološka proučavanja fenomena opsednutosti: društveni aspekti i implikacije

Danijel Sinani

Apstrakt: Rad se bavi teorijskim razmatranjima fenomena opsednutosti u antropološkim krugovima u svetu. Predstavljeni su osnovni teorijski postulati i promišljanja različitih manifestacija ovog fenomena od strane autora koji su najviše doprineli njegovom proučavanju. U radu je predstavljen razvoj istraživanja, etnografski materijal zabeležen u brojnim kulturama, a polazeći od osnovnih postavki i daljih razrada pristupa fenomenu opsednutosti od strane A. M. Luisa i sledbenika njegove ''škole'', posvećena je pažnja polemikama koje su vođene u antropološkim krugovima u vezi sa razmatranim problemom, prikazani su različiti aspekti sa kojih je fenomen posmatran, kao i različiti teorijsko-metodološki pravci putem kojih se ovom problemu vremenom pristupalo.

Ključne reči: opsednutost, egzorcizam, teorijski pristupi, društveni aspekti fenomena opsednutosti

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2006, no. 1 (2), pp. 59-78