„VESELE” OSAMDESETE KROZ PRIZMU TELEVIZIJSKE SERIJE CRNOBIJELI SVIJET *

Marija Ajduk

Apstrakt: Ovaj rad se bavi istraživanjem predstave o osamdesetim godinama u SFRJ na primeru igrane serije Crno-bijeli svijet. Osnovna teza glasi da su osamdesete svojevrstan kulturni konstrukt čija se značenja kontinuirano (re)produkuju na relaciji proizvođač-potrošač, u ovom slučaju autor serije – publika. U radu se teži ukazivanju na proces konstruisanja pomenutog perioda kroz otkrivanje značenja koja mu se pripisuju, kao i pružanju odgovora na pitanje zašto bi osamdesete kao takve bile relevantna antropološka tema. Materijal za analizu pored epizoda same serije, čine komentari gledalaca dobijeni praćenjem diskusije u okviru internet foruma pod nazivom Forum.hr.

Ključne reči: televizijska serija, antropologija, osamdesete, SFRJ, internet forum, novi talas, Crno-bijeli svijet

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2016, no. 2016 (2), pp. 9-25