Kratak uvod u istoriju antropologije fotografije

Marija Brujić

Apstrakt: Rad predstavlja pregled najvažnijih antropologa, pre svega u anglo-američkoj i francuskoj tradiciji, koji su uticali na stvaranje antropologije fotografije i dalje utrli njen put, poput Boasa, Malinovskog, Evansa-Pričarda, Mid i Bejtson, Levi-Strosa i Džona Kolijera. Zatim, u radu se izlažu savremena promišljanja na temu fotografije u istraživanjima (Pink, Edvards, Rubi i Pini) i predstavlja nekoliko primera novijih inovativnih istraživačkih projekata kao što su: analize arhivske muzejske i istorijske fotografije, elektronski hipermediji, kolaborativni projekti s ispitanicima i fotografima, foto-esej i „fotografsko izmamljivanje“. Cilj rada je da prikaže da fotografija ne treba da bude samo tehničko pomagalo pri terenskom radu, već da nudi naučni i kreativni potencijal za savremenu antropologiju

Ključne reči: antropologija fotografije; anglo-američka i francuska antropološka tradicija; kolaborativni projekti; hipermediji; arhivska fotografija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2017, no. 12 (1), pp. 129-147