Flamenko kao znak španskog identiteta u putopisima Miloša Crnjanskog

Mirjana Sekulić

Apstrakt: Sledeći postavke imagoloških studija, u radu se preispituje odnos Miloša Crnjanskog, kao putopisca, prema onim aspektima kulture koje on prepoznaje kao znake autentične ili „prave“ Španije u svojim putopisnim tekstovima „U zemlјi toreadora i sunca“. Kao jedno od opštih mesta putopisnih tekstova o Španiji ističe se flamenko, andaluzijska muzika i ples, koji su opčinjavali strane putnike. Stoga se razmatra pitanje nastanka stereotipa o Španiji uobličenih u 19. veku, a zatim i njihovo opstajanje ili nestajanje u novom društveno-istorijskom kontekstu, budući da upravlјaju pogledom putnika u prvim decenijama 20. veka. U radu se zatim preispituju kulturni, društveni, politički i ideološki uslovi u kojima flamenko postaje jedan od znakova španskog identiteta u putopisima Crnjanskog. Kao jedan od zaklјučaka nameće se da se takva predstava o identitetu Španije izgrađuje u složenim interakcijama slike koju jedan narod ima o sebi i one koju drugi o njemu konstruišu.

Ključne reči: Miloš Crnjanski, Španija, flamenko, stereotip, identitet

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2016, no. 11 (4), pp. 1169–1182