Multikulturalnost i multikonfesionalnost u Boki Kotorskoj u XVIII veku. Identitet i srpska pravoslavna crkva u Boki pod Mletačkom vlašću (1687-1797)

Marina Matić

Apstrakt: Cilј teksta jeste da se stekne sveobuhvatna, sintetička slika jednog složenog perioda mletačke vlasti u Boki Kotorskoj XVIII veka. Proučavajući riznice arhivske građe, spoznali smo i upotpunili društveno-etničke i versko-kulturološke aspekte multikulturalnosti i multikonfesionalnosti Boke Kotorske tog perioda. Takođe, ukazali smo na specifičnosti lokalne sredine i njenog genius loci, važnih činilaca života lokalnih zajednica. Predočili smo kakav je bio odnos među pripadnicima različitih konfesija, kakav je udeo u organizaciji života na ovim prostorima imala pravoslavna crkva, kao nezvanična crkva u Mletačkoj republici, kakav je bio odnos lokalne pravoslavne zajednice sa mletačkim vlastima i kako se on odražavao na svakodnevni život lјudi i njihov identitet.

Ključne reči: Boka Kotorska, XVIII vek, multikulturalnost, multikonfesionalnost, mletačka vlast, migracije, identitet

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2016, no. 11 (4), pp. 1101–1116