Osujećeni mešoviti brak: Neuspeli pokušaj sklapanja braka između Roma i Srpkinje u Negotinu 1851.

Miloš Jagodić

Apstrakt: U radu je opisan i analiziran pokušaj sklapanja braka između Roma i Srpkinje u Negotinu 1851. Sklapanje braka je, uprkos nepostojanju bilo kakvih formalno-pravnih prepreka, osujetila grupa građana Negotina, nezadovolјna kršenjem društvenih normi. Predstavnici duhovne i svetovne vlasti nisu zaštitili zakon, izbegavajući sukob sa lokalnom zajednicom. Kroz pojedinačni primer, predstavlјeni su faktička segregacija Roma, odnos građanstva prema ustanovi braka i bračna politika crkve i države. Rad je napisan na osnovu neobjavlјene arhivske građe srpskog porekla.

Ključne reči: Romi, Srbi, brak, Negotin, Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2016, no. 11 (4), pp. 1073–1086