Sjenički sir kao nematerijalno kulturno nasleđe: Antropološki pristup problemu

Ljiljana Gavrilović Ivan Đorđević

Apstrakt: U radu se raspravlja o tradicionalnim tehnologijama kao nematerijalnom kulturnom nasleđu i iznosi se etnografija koja je rezultat rada na projektu pripreme dokumentacije za predlog upisa tehnologije proizvodnje sjeničkog sira u nacinalnu Listu nematerijalnih kulturnih dobara. U okviru toga razmotrena je tradicionalna tehnologija proizvodnje sjeničkog sira, kao i nastojanja lokalnih aktera da tu tehnologiju zaštite i sačuvaju. Zatim sledi analiza građe prikupljene u razgovorima s ispitanicima, pripadnicima lokalne zajednice – od samih proizvođača, pa do pojedinaca koji zauzimaju različite upravljačke pozicije. U ovom segmentu fokus je stavljen na svest i spoznaju koju sami lokalni akteri imaju o značaju proizvoda koji nastoje da zaštite i, kako oni sami kažu, „brendiraju“, ali pre svega na probleme sa kojima se suočavaju u tom procesu. Na kraju, analizirane su potencijalne mogućnosti realizacije projekta izrade aplikacije na osnovu koje bi sjenički sir bio upisan na Nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa. U tom segmentu, fokus je stavljen na delovanje menadžmenta lokalne zajednice, kao i mogućnosti profesionalnih antropologa da pomognu u realizaciji tog procesa.

Ključne reči: nematerijalno kulturno nasleđe, tradicionalne tehnologije, sjenički sir, Sjeničko-pešterska visoravan

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2016, no. 11 (4), pp. 989–1004