КОНЗЕРВАЦИЈА МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА ЗАРАЖЕНИХ ПЛЕСНИМА – НА ПРИМЕРУ ЗБИРКЕ ЛОВ И РИБОЛОВ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ

Slobodan Dragutinović

Apstrakt: У раду је разматран проблем појаве микроорганизама у музејским збиркама, пре свега – појаве плесни на предметима од дрвета. Наведене су опште препоручене акције у таквим случајевима и дат је пример деловања у случају инфестације збирке Лов и риболов у Етнографском музеју у Београду. Приказан је конзерваторски третман спроведен на два предмета из збирке Лов и риболов која су била заражена плеснима и дата је кратка анализа климатских услова у просторији збирке.

Ključne reči: плесан, микроорганизми, релативна влажност, дрво

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2015, no. 79 (79), pp. 191-201