РУСАЉСКИ РИТУАЛ – ПОГЛЕД ИЗ НОВОГ УГЛА

Danijel Sinani

Apstrakt: По својим експресивним елементима русаљски ритуал представља јединствену појаву у традиционалној култури Срба. У раду се русаљски ритуал позиционира у категорију култова опседнутости и тврди се да представља канал којим подређене и маргинализоване категорије лица врше притисак мистичним средствима на своју околину, како би скренули пажњу на своју ситуацију, али, исто тако, и један од ретких канала за вертикалну друштвену проходност и поправљање економског и друштвеног статуса маргинализованих лица и, у најразвијенијим облицима - остваривање специфичне каријере религијско – ритуалних функционера у заједници.

Ključne reči: русаље, ритуал, опседнутост, егзорцизам, медијумство, врачарење, каријера, религијско ритуални функционери, вертикална друштвена проходност.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2008, no. 5 (5), pp. 117-139