Muzeologija u vakuumu

Ljiljana Gavrilović

Apstrakt: U radu se razmatra stanje u savremenoj muzeologiji u Srbiji i njen odnos prema "primarnim" disciplinama za koje su kustosi zaposleni u muzejima školovani, pre svega etnologiji/ antropologiji. Danas u Srbiji nema osnova za bilo kakvo teorijsko utemeljenje muzeologije kao stručne/naučne discipline, što je osnovni uzrok zaostajanja muzejske delatnosti u odnosu na muzeološku praksu u drugim zemljama, kao i nekritičkog usvajanja koncepata zaštite modernih u savremenoj evropskoj muzeologiji.

Ključne reči: nova muzeologija, etnologija, antropologija, muzej, kustos, korisnik

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2006, no. 1 (2), pp. 45-58