Antropologija AIDS-a. Rizično okruženje i rutina injektiranja među beogradskim intravenskim korisnicima droge

Bojan Žikić

Apstrakt: Rizično okruženje je teorijski koncept koji se sastoji od fizičkog i socijalnog okruženja; prvo se odnosi na plastičnost prostora u kojima se redovno obavlja intravensko korišćenje droge, dok je drugo oznaka za razmatranje ljudi i njihovih odnosa u kontekstu date prakse. Rutina injektiranja predstavlja celokupnost navika intravenskih korisnika droge u pogledu njihove prakse, što očigledno, između ostalog, uključuje i korišćenje određenih prostora u date svrhe, kao i socio-kulturnu komunikaciju u pogledu istoga. U radu se, na osnovu rezultata kvalitativnog antropološkog istraživanja, razmatraju uticaji osnovnih tipova rizičnog okruženja na ustanovljavanje, sprovođenje i prekidanje rutine injektiranja – sa aspekta odgovarajućih pokušaja upravljanja rizikom od HIV i HCV od strane intravenskih korisnika droge.

Ključne reči: Rizično upravljanje HIV/HCV, rizično okruženje, rutina injektiranja, kvalitativno istraživanje, antropologija AIDS-a

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2006, no. 1 (1), pp. 37 - 49