Užasnutost i opčinjenost večitim telom: mumija u ranoj horor književnosti

Bojan Žikić

Apstrakt: Maštanja o mogućnosti neopisivo dugog ili beskonačnog fizičkog postojanja razmatraju se oblikovana kao kulturne predstave o mumiji, kao večitom fizičkom telu, u engleskoj književnosti devetnaestog i ranog dvadesetog veka. Na osnovu tri priče i jednog romana, pokazuje se kako se vrši uobličavanje kulturnih predstava o stranoj i dalekoj kulturi odražavanjem predstava o sopstvenoj kulturi.

Ključne reči: staroegipatska kultura, mumija, horor kao književni žanr, viktorijanska kultura, Velika Britanija, kulturne predstave o lјudskom telu

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2016, no. 11 (2), pp. 373–392