ДА ЛИ ЈЕ „ПРИНЦЕЗА ГОЛА“?: КУЛТУРНЕ ПРЕДСТАВЕ ИСЕЉЕНИКА У БЕЧУ О ЕВРОИНТЕГРАЦИЈАМА СРБИЈЕ

Marija Brujić

Apstrakt: Имајући у виду учесталост високообразованих миграција из Србије, у овом раду преиспитујем на који начин се сагледавају евроинтеграције Србије и Европска унија међу исељеницима српског порекла који живе у Бечу. Ослањајући се на Жикићеву дефиницију културних представа као „когнитивног оруђа за замишљање стварности“ Жикић 2013), њихово културно и искуствено испосредовано знање о Европској унији и Србији третирам као вид истраживања европеизације као културног процеса. Другим речима, европеизацију сагледавам као облик културне адаптације на промене на глобалном нивоу. Улазак у Европску унију испитаници посматрају двојако. Са једне стране, евроинтеграције се посматрају као решење за проблеме на савременој економско-политичкој и правној сцени и начин да се унапреди општи квалитета живота у Србији. Са друге стране, они виде евроинтеграције као окидач нових проблема које Европска унија може да наметне, као што је експлоатација домаћег тржишта. У том смислу, генерално становиште испитаника јесте да европеизација Србије не мора да има успуњење у учлањењу у Европску унију (уп. Borneman and Fowler 1997) него може да буде циљ (унапређења) по себи.

Ključne reči: евроинтеграције Србије, културне представе, Беч, Европска унија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2015, no. 15 (3), pp. 23-46