„PARADOKS EHNATON“? ANTROPOLOŠKA BURLESKA

Bojan Žikić

Apstrakt: U radu se raspravlja o sposobnosti razumevanja onoga što se dešava, ali i pridr- žavanja interpretacije toga koja je u najmanju ruku – ako ne i dramatično – različita od one koju ulesnici događanja imaju kao kognitivno zasnovane ali kulturno usmerene činjenice. To je paradoks ljudske komunikacije: različita kulturna zaleđa nas ne sprečavaju da komuniciramo, ali ono što šaljemo i ono kako čitamo ono što dobijamo mogu samo biti pretpostavke a nikada bukvalni prevodi. Kako bih ovo razmatranje razradio zamislio sam situacije u kojima faraon osamnaeste egipatske dinastije Ehnaton prisustvuje izvedbi opere koja je posvećena njegovom životu i delima, dočim se njegova stanovišta o njoj menjaju kako biva postavljan na pozicije različitih hipotetičkih antropoloških teoretičara.

Ključne reči: kultura, kognicija, komunikacija, antropološka teorija, Ehnaton, opera, ritual

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2015, no. 15 (3), pp. 9-22