О митотворству и митобранитељству или Колико има Србија, а колико их јe било. Поводом књига Карађорђе и Милош. Између историје и предања и Карађорђе и Милош. Мит и политика (Српски генеалошки центар и Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, Етнолошка библиотека, књ. 32 и 33, 2007), ауторке Драгане Антонијевић

Bojan Žikić

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2008, no. 6 (6), pp. 149-152