ЈЕЗИЧКИ КРАЈОЛИК СРБИЈЕ (ПРВИ ДЕО): ПЕРЦЕПЦИЈА ПРИСУСТВА ЋИРИЛИЦЕ И ЛАТИНИЦЕ У ЈАВНОЈ СФЕРИ

Dejan Ivković

Apstrakt: У овом раду се разматра перцепција присуства ћирилице и латинице у јавној сфери у Републици Србији. Као мерило перцепције присуства писама у јавном животу и ефекта језичког крајолика Србије анализирају се асоцијације испитаника којe се тичу повезаности одређеног домена језичке употребе са избором писма. У ту сврху коришћен је интернет упитник. Обрађено је 377 комплетираних упитника на оба писма, који су подељени у три поткорпуса: латинични, ћирилични и, специјални, поткорпус активиста-промотера ћирилице. Резултати истраживања откривају да испитаници уочавају повезаност између избора и заступљености писама у односу на садржај, актере, активности и контекст језичке употребе. У сва три поткорпуса, постоји консензус о доминантности латинице у већем броју домена, нарочито у новим медијима, популарној култури и комерцијали. Остали домени у којима се латиница перципира као доминантно писмо су политички сегменти окренути западном погледу на свет и такозваној либералној политичкој идеологији. С друге стране, домени у којима се ћирилица перципира доминантном јесу Српска православна црква, образовање, нарочито на основном нивоу, традиција, те поједини политички сегменти националног предзнака.

Ključne reči: ирилица, латиница, диграфија, језички крајолик, linguistic landscape, virtual linguistic landscape, перцепција језика, свест о језику

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2015, no. 15 (2), pp. 87-110