POSTPROVERBIJALNE KONSTRUKCIJE I ODREĐENE JORUBA IZREKE I USTALJENI IZRAZI U VEZI SA SEKSOM

Adeyemi Johnson Ademowo Noah Opeyemi Balogun

Apstrakt: U ovom radu će biti reči o postproverbijalnim konstrukcijama u vezi sa Joruba izrekama i ustaljenim izrazima koji se tiču seksa, i njiovom uticaju na izvorna značenja ovih izreka. Petnaest nasumično odabranih izreka i ustaljenih izraza u vezi sa seksom će biti kritički analizirano. Studija je razotkrila da, dok su Joruba izreke u vezi sa seksom namenjene komunikaciji u iskrenom, šturom i direktnom maniru, postproverbijalne konstrukcije ovih izreka su iskvarile upotrebu izreka i ustaljenih izraza u vezi sa seksom u komunikaciji pre svega tako što su predstave seksa učinjene prominentnijim u postproverbijalnim konstrukcijama. Studija ukazuje na to da, osim vizuelnog simbolizma, pominjanje polnih organa u izrekama u vezi sa seksom nema implikacija za izvorno značenje izreka, što nije slučaj sa postproverbijalnim konstrukcijama gde predstava seksa i seksualni lin postaju glavni fokus. Članak stoga podstiče govornike Joruba jezika da budu svesni uticaja postproverbijala na upotrebu Joruba izreka u vezi sa seksom i njihovih iskvarenih značenja koja se razlikuju od izvornih filozofskih značenja.

Ključne reči: izreke, seksualnost, postproverbijalne konstrukcije, Joruba

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2015, no. 15 (2), pp. 9-22