Теорија користи и задовољства, на примеру хаус музике

Aleksandar Šarović

Apstrakt: У раду се нарочито посвећује пажња учењу Дениса МекКвејла, који је сматрао да људи приступају масовним медијима, са својим потребама, и усмеравају се у посматрању, слушању или читању комплексом очекивања или задовољстава којима тежe. Зато, по МекКвејлу, свако испитивањe утицаја масовних медија мора да води рачуна о потребама публике и задовољствима која јој медији пружају. Овај рад излаже основне поставке теорије користи и задовољства, која наглашава појам активне публике, чији чланови користе медије да би задовољили своје потребе. Теорија користи и задовољства прва је предочила публику не као пасивну и подложну лакој манипулацији, већ као активног корисника масмедијских порука. Она се померила од класичног приступа у теорији масовног комуницирања, чији је главни фокус био на томе шта медији раде с публиком, ка томе шта људи раде с медијима. По МекКвејлу, најважнија задовољства која пружају медији су: разбибрига, лични односи, лични идентитет и надзор над околином. У истраживањима и теорији масовних комуникацији, мало пажње је било посвећено музици као масовном медију. То представља велики недостатак и проблем, јер музика посебно има велики број учинака. Зато ћемо у раду изложити ове учинке, тј. користи и задовољства које музика пружа, на примеру хаус музике. Хаус музика се одлично уклапа у теорију користи и задовољства која инсистира на активитету креатора, емитера и реципијената порука (публике). Хаус музика свакако доноси њеном уживаоцу бројна задовољства која, иначе, пружају медији: информисање, разбибригу и релаксацију, друштвене контакте, јачање система вредности, културно задовољење, емоционално опуштање, формирање и потврђивање идентитета, изражавање животног стила, формирање и јачање осећаја сигурности, сексуално узбуђење и испуњење времена. При томе, треба нарочито нагласити функцију ескапизма, бекства од често мучне и негативне стварности у један лепши и срећнији свет.

Ključne reči: масовни медији, људска задовољства, теорија користи и задовољства, музика, хаус музика

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2015, no. 15 (26), pp. 83-96