Мачо Војвођани: маскулини идентитет навијачке групе „Фирма1989“ из Новог Сада

Ivica Marković

Apstrakt: Истраживање се бави конструисањем родног идентитета код младића у средини која се, често, сматра феминизираном, само на основу фонетског израза. Конкретно, бави се фудбалским навијачима из Новог Сада који не подржавају Партизан и Црвену Звезду, најуспешније српске клубове, већ су присталице Војводине, најпознатијег градског клуба. У раду ће тематски фокус бити на маскулиности, као конституенту субкултурног идентитета, посебно везаног за стил и колективну солидарност. Током прикупљања грађе, спроведено је више квалитативних истраживања: анализа медија и релевантних теоријских домета, неструктурисани интервјуи, опсервација с партиципацијом разнородних активности припадника групе „Фирма 1989“ и навијачких група клубова с којима се ФК Војводина сусретала у посматраном периоду. Обиље интерпретација маскулиног наратива у стручној литератури, нарочито у контексту насиља, довољно говори о актуелности овог проблема у Србији и у свету. Аутор заступа мишљење да, током социјализације младића у урбаном контексту, маскулиност навијача као узорни модел може да надомести или допуни недостатак таквог модела у породици или у друштву, без нужно негативних конотација.

Ključne reči: маскулинитет, навијачи, субкултура, Нови Сад, „Фирма 1989“, ФК Војводина, антропологија фудбала

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2015, no. 15 (26), pp. 29-60