(Ne)održivost pretpostavljenog? Semiološka analiza propagandnog materijala Srpske istinski pravoslavne crkve i analiza formulisanih (ne)održivih pretpostavki o njemu

Boban Trifunović

Apstrakt: U radu ću nastojati da, prvenstveno pošavši od semiološke analize propagandnog materijala Srpske istinski pravoslavne crkve, ispitam domet formulisanja održivih pretpostavki o značenju kodova (npr. domet održivosti metonimijske asocijacije s novozavetnim sadržajem, održivosti primene teorije Rodnija Starka i Vilijama Bejnbridža i teorije Pitera Bergera, kao i održivost teze o formiranju nacionalnog identiteta procesima dihotomizacije i komplementarizacije, o kojima piše Tomas Hilan Eriksen). Održivost pretpostavki ispitaću upravo njihovim formulisanjem i podrobnim, skeptičnim preispitivanjem svake od njih. Preispitujući, podupiraću se bazičnom semiološkom teorijskom postavkom da, iz analize materijala, ne može proisteći više kodova nego što materijal sadrži.

Ključne reči: semiologija, propagandni materijal, antropologija religije, održivost pretpostavki, Srpska istinski pravoslavna crkva

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2015, no. 14 (25), pp. 115-128