„Тако близу, а тако далеко“: културне представе o евроинтеграцијама Србије међу исељеницима у Љубљани

Marija Brujić

Apstrakt: когнитивности и користећи транснационализам као референтни оквир за разумевање мигрантских искустава, у овом раду истражујем шта о евроинтеграцијама Србије и Европској унији мисле српски исељеници у Словенију. С једне стране, у раду се указује на, и даље, незауставиву емиграцију вискообразованог кадра из Србије (“одлив мозгова“). Са друге стране се скреће пажња на то шта „обични“ људи имају да кажу о „великим темама“ или, у овом случају, о великом процесу, као што су евроинтеграције. Транснационална искуства мојих испитаника, заснована на животу и у Србији и у Словенији, истовремено може да представља важан путоказ креаторима миграторних политика пружајући могуће одговоре на питање: због чега људи и даље одлазе из Србије у Европску унију кад смо на „европском путу“?

Ključne reči: културне представе, Европска унија, евроинтеграције, Србија, транснационализам, „одлив мозгова“

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2015, no. 14 (25), pp. 7-28