Antropologija filma u Srbiji

Ivan Kovačević Vladimira Ilić

Apstrakt: Pod filmom se podrazumevaju dugometražni komercijalni filmovi, kako strane tako i domaće filmske produkcije. Fenomenu filma se pristupa kao formi popularne kulture shodno čemu se stavlja naglasak na njegovo kulturno komunikacijsko svojstvo. Rad ima za cilj da učini vidljivijom veoma dinamičnu antropologiju filma u domaćoj antropološkoj zajednici, te da upozna čitaoce sa tom antropološkom subdisciplinom i uputi na relevantnu stranu i domaću literaturu nastalu u okviru ove oblasti. Kako je rad zamišljen kao svojevrsni uvodni tekst zbornika Antopologija filma – prve knjige u okviru edicije Nova srpska antropologija, ovde je prikazano šest radova antropologa i dva sociološka rada, koji zajedno čine celinu Zbornika. Time se skreće pažnja na tematsku širinu i istraživačku plodnost ove oblasti antropologije.

Ključne reči: film, antropologija filma, popularna kultura, kulturna komunikacija, Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2016, no. 11 (1), pp. 217-239