Grad teatar i identitet: Narodno pozorište-Nepszίnház-KPGT

Lazar Jovanov

Apstrakt: U ovom istraživanju se razmatra koncept Grada teatra i njegova uloga u procesu formiranja željenog identiteta zajednice. Preciznije, istraživanje je na raskršću sociološko-antropološke upotrebe ove teatarske forme, u funkciji rekonstrukcije zajednice, ispitujući odnos pozorišta i grada, kao funkcionalnog evropskog teatarskog koncepta, koji ima potencijal da generiše višestruke sociokulturne vrednosti, sudelujući u formiranju tzv. slobodnih prostora, slobodnog pozorišta, koje svojim antropološkim elementima i estetskim sredstvima odbacuje ideju elitizma, jer je namenjen široj populaciji, afirmišući ideju zajedništva. Stoga je i predmet ovog istraživanja idejni koncept Grada teatra, u kontekstu stvaranja (multikulturnog) identiteta zajednice na primeru subotičkog koncepta Grada teatra Narodnog pozorišta-Nepszίnház-KPGT, dok je fokus na sociološko-antropološkoj, estetskoj i filozofskoj analizi predstave Madač, komentari, koja je ujedno bila i inaugurativni projekat nove estetike i kulturne politike Subotice.

Ključne reči: Grad teatar, identitet, Narodno pozorište-Nepszίnház-KPGT

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2016, no. 11 (1), pp. 63–83