Reprezentovanje urbanih heroja rata u popularnoj TV seriji „Otpisani“

Nataša Simeunović Bajić

Apstrakt: Domaća kulturološka, komunikološka i medijska istraživanja uglavnom se nisu bavila ideološkim i političkim aspektima popularnih TV programa i njihovom ulogom u formiranju dominantnih kulturnih obrazaca u drugoj polovini 20. veka. Zato ovaj rad predstavlјa pokušaj da se pažnja istraživača refokusira na dublјa iščitavanja ideoloških i diskurzivnih značenja popularne televizijske kulture jugoslovenskog doba, te je za jedno novo i drugačije viđenje i analizu izabrana TV serija Otpisani. Iako nastala u široko zasnovanom diskursu jugoslovenske zajednice i socijalizma, uz veća finansijska sredstva i kreativnu snagu stvaralaca samog projekta, ona najavlјuje diskurzivne procepe različitih poredaka i krupne društveno-istorijske rezove. Takođe, ona zasniva nove kulturne obrasce u izgradnji kulturnog identiteta i kolektivnog pamćenja nekoliko generacija koje su stasale na bivšim jugoslovenskim prostorima.

Ključne reči: TV serija Otpisani, televizija, popularna kultura, diskurs, Jugoslavija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2016, no. 11 (1), pp. 47–61