What Makes People Good or Bad? (Mis)Anthropological Essay on Searching for Social/ Cultural Reasons on Judging the Other People

Bojan Žikić

Apstrakt: Cilj ovog rada je da razmotri razmišljanje o ljudima koje je uslovljeno kulturom, društvenim institucijama i ličnim iskustvima i koje ima izraženu tendenciju da ne funkcioniše u prostom binarnom modelu kad je reč o ljudima koji su deo nečijeg užeg socijalnog kruga. Biće predstavljena dva primera iz današnjeg Beograda. U radu će biti iznesena tvrdnja da, makar ljudi iz istraživanog društvenog konteksta, imaju tendenciju da u prosuđivanju i etiketiranju ponašanja svojih komšija, posebno kada je reč o ponašanju koje narušava društveni red, donose nijansiranije i promišljenije sudove nego kada je reč o ponašanju ljudi koje percipiraju samo kao generičke kategorije. Naime, donošenje sudova o ponašanju ljudi koji su percipirani kao generičke kategorije je zasnovano na društvenim/kulturnim perspektivama o bivanju ljudskim bićima koje nadilaze ovakve kategorije, što zapravo sugeriše i ozbiljnu sposobnost ovakvog rasuđivanja da učini nažao.

Ključne reči: društveno rasuđivanje, prosuđivanje i etiketiranje u kulturi, gradski kraj, Beograd, mizantropologija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2015, no. 10 (4), pp. 927–943